Услуги

Специални събития

Независимо какво е събитието, което планирате при нас, можете да ни се доверите за  разнообразни услиги в помощ на подготовката и провеждането му. В съответствие с повода и мащаба на събитието, можете да изберете измежду решения за:
  • Създаване на творческата концепция – идея, послание и водеща визия
  • Композиране на меню и избор на най-подходящия тип обслужване
  • Пространствено оформление - цялостна визуализация; декорация и аранжировки
  • Дизайн и изработване на покани, менюта, картички и други печатни материали
  • Предварителна и последваща комуникация с гостите
  • Артистични програми - дисководещи и изпълнители
  • Илюминации
  • Техническо обезпечаване - професионално озвучаване и осветление
  • Видео и фото заснемане. Изработка на филми